STINA – verktyg för studentplanering och intäktsanalys

STINA är ett verktyg för att stödja studentplaneringen vid universitetet samt beräkna universitetets planerade intäkter. Verktyget ska bistå ledningen med underlag för att rapportera enligt de krav som ställs på verksamheten, internt och externt.

STINA processkarta.png

STINA ingår också som ett system i produktionsplaneringsprocessen.

För att komma åt att logga in i STINA måste du börja med att Logga in i LISA (du hittar LISA i verktygsmenyn som finns i den övre menyraden) gå sedan vidare genom att välja "STINA-studentplanering" i rullistan längst upp till höger. Inloggning i STINA sker via fliken "inmatning".

Information om vad som är "på gång" kring STINA publiceras på första fliken i systemet (STINA förstasida), där finns också alla manualer tillgängliga.

Rollbeskrivning STINA

Systemansvarig:
Eva Rodin Svantesson (ULS)


Superanvändare:
Mia Wiklander (HUV)

Cecilia Kankaanoja (HUV)   

Sam Lodin (NMT)

Pär-Ove Forss (NMT)

 

Läs mer