Allmänt

Uthyrning kan ske till externa kunder, studentkåren och till dem anslutna föreningar och utskott samt till personal och enskilda studenter. En förutsättning är alltid att lokalerna inte är bokade för Mittuniversitetets ordinarie verksamhet. Den ordinarie verksamheten skall alltid prioriteras. Lokalerna bokas hos dem som bokar undervisningslokalerna

Uthyrning till studentkåren

Studentkårerna och till dem anslutna föreningar och utskott har fri tillgång till lärosalar och grupprum, under förutsättning att lediga lokaler finns. Ansvarig skall alltid anges vid bokningar. Alkohol och droger får ej förekomma.

Studenternas tillgång till institutionsknutna datasalar och andra laborativa utrymmen beslutas av respektive institution.

Studentkårerna och till dem anslutna föreningar och utskott får disponera uppehållsrum och entréer för att t ex lämna information och sälja biljetter till kårfester. Dessa aktiviteter måste ske på sådant sätt att det inte stör passage. Icke kåranknutna aktiviteter kräver särskilt tillstånd av fastighetschefen. Enskilda studenter som önskar hyra lokaler betalar som externa kunder. Studenter får ej ha fester i Mittuniversitetets lokaler.

Uthyrning till personal

Anställd vid Mittuniversitetet får vid enstaka tillfällen kostnadsfritt disponera lokaler för föreningsverksamhet och liknande under förutsättning att den anställde själv deltar och ansvarar för att lokalen låses och städas av efter aktiviteten.

Anställda får inte nyttja Mittuniversitetets lokaler och utrustning i kommersiellt syfte. Som sådant räknas bruk av telefon och kontor i samband med bisyssla. Personalfester får förekomma i Mittuniversitetets lokaler. Grovstädning av lokalerna skall göras direkt efter festen.

Uthyrning mellan avdelningar

Särskild överenskommelse träffas vid varje tillfälle. Campusservice skall alltid informeras och dessutom delta vid upprättande av kontrakt.

Uthyrning externt

Uthyrning av lokaler till externa kunder är tillåtet. För mer information läs mer på Extern lokaluthyrning.