Här kan du söka i Mittuniversitetets diarium. Skrolla längst ner på sidan för mer information och tips om hur du söker.

Endast du som är inloggad som anställd vid Mittuniversitetet har möjlighet att söka i myndighetens diarium. Du hittar "Logga in" i toppmenyn.

Postlista

Mittuniversitetets dagliga inkommande och utgående handlingar och beslut skickas ut som postlista 3-5 gånger/vecka. 
Vill du prenumerera, skicka e-post till: registrator@miun.se

4 olika sätt att söka i Diariet

1. Ärendelista:

Ärenden som har registrerats under innevarande kalenderår. Via rullistan kan man begränsa sökningen i tid.

2. Sök ärenden:

Sök ärenden genom att ange ett eller flera sökbegrepp.

- Serie: Begränsa sökningen till en specifik serie. Vet man inte vilken serie ärendet har så välj Alla serier. Fr.o.m. 2005 finns endast serien MIUN.

- Ärendemening: Sök på ett ord utan böjning eller på flera ord med ett %-tecken mellan sökorden. %-tecknet betyder ”vad som helst”. Exempel: projekt%energieffektivisering kommer bl.a. att ge träff på ärendet ”Projekt: Kommunikation för energieffektivisering i massa- och pappersindustrin”. Observera att ordningen på sökorden har betydelse. Vänder man på söksträngen och skriver energieffektivisering%projekt blir resultatet inte det samma som exemplet ovan.

- Ärendenummer: Sök på endast ett löpnummer, t.ex. 2158 eller ta även med årtalet om man vet vilket år det gäller 2017/2158.

- Handläggare: Sök på efternamn, förnamn eller båda.

- Ärendetyp: Sök via en specifik ärendetyp. Eftersom strukturen för ärendetyper har förändrats genom åren rekommenderas att inte söka via Ärendetyp.

- Avdelning: Sök via en specifik avdelning. Eftersom organisationsstrukturen har förändrats genom åren rekommenderas att inte söka via Avdelning.

- Registreringsdatum: För att söka mellan en viss period anges från och till datum i rutorna. För att söka fr.o.m. ett visst datum anges datumet i den vänstra rutan. För att söka t.o.m. ett visst datum anges datumet i den högra rutan.

3. Handlingslista:

En typ av postlista. Handlingar som har registrerats under innevarande kalenderår. Via rullistan kan man begränsa sökningen i tid.

4. Sök handling:

Sök handling genom att ange ett eller flera sökbegrepp.

- Serie: Begränsa sökningen till en specifik serie. Vet man inte vilken serie handlingar har så välj Alla serier. Fr.o.m. 2005 finns endast serien MIUN.

- Åtgärd/handling: Sök på ett ord utan böjning eller på flera ord med ett %-tecken mellan sökorden. För utförligare information se beskrivningen ovan gällande ”Ärendemening”.

- Handlingstyp: Sök via en specifik handlingstyp. Eftersom strukturen för ärendetyper har förändrats genom åren rekommenderas att inte söka via Handlingstyp.

- Avsändare/mottagare: Vet man vem som var avsändare/mottagare av handlingen anger man det här. Exempelvis Länsstyrelsen eller Sundsvalls kommun.

- Ink/utg. datum: För att söka mellan en viss period anges från och till datum i rutorna. För att söka fr.o.m. ett visst datum anges datumet i den vänstra rutan. För att söka t.o.m. ett visst datum anges datumet i den högra rutan.