Kontakter om Mittuniversitetets internationella samarbeten

Har du frågor angående Mittuniversitetets internationella arbete så är du välkommen att höra av dig, antingen till de internationella handläggarna vid International Relations Office eller till avdelningarnas akademiska kontaktpersoner.

International Relations Office

International Relations Office ger service och information åt blivande och nuvarande internationella studenter. Här besvaras även generella frågor om Mittuniversitetets centrala internationalisering. Handläggarna sköter internationella samarbetsavtal, administrerar stipendier för mobilitet och samordnar universitetsövergripande processer gällande utbyten av studenter, lärare och övrig personal. Handläggarna har även till uppgift att ta fram underlag till remisser och utredningar, vara rådgivande till rektor gällande internationaliseringsstrategi, samt stödja utvecklingen av universitetets internationella verksamhet.

Akademiska kontaktpersoner för internationalisering

På Mittuniversitetets avdelningar finns akademiska kontaktpersoner (tidigare internationella koordinatorer) som samordnar och handlägger avdelningsspecifik internationell verksamhet. De ansvarar också för kontakter med utländska partneruniversitet och för vägledning kring mobilitet för avdelningens studenter, lärare och övriga personal.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller är nyfiken på Mittuniversitetets internationella samarbeten: internationalrelationsoffice@miun.se