Internationalisering på hemmaplan

Internationalisering, IRO, internationella studenter, utbytesstudenter, utbytesstudier

Vad menas med internationalisering på hemmaplan egentligen?

Internationalisering på hemmaplan (IaH) är “...the purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all students within domestic learning environments” (Beelen & Jones, 2015) 

I en globaliserad värld är internationalisering en viktig komponent för utbildningens kvalitét. Det är viktigt att vi som utbildningssamordnare förbereder studenterna för de utmaningar de i framtiden kommer att möta, både på hemmaplan och globalt. Genom internationalisering på hemmaplan kan vi ge studenterna möjligheter att skaffa sig erfarenhet och förmågor som de annars bara får vid traditionellt studentutbyte, men utan att resa vilket innebär att det är både ett inkluderande och ett miljövänligt alternativ.

Det finns många olika sätt att arbeta med IaH varav några beskrivs längre ned på sidan. Välj ett sätt som bäst lämpar sig för din kurs eller ditt program där du utgår från dina ambitioner och tillgängliga resurser.

Virtuellt utbyte

Genom ett virtuellt utbyte ges studenterna möjlighet till att få både internationella och tvärvetenskapliga kunskaper. Låt till exempel studenterna utforska viktiga frågeställningar genom att samarbeta med en internationell partner online (studenter från ett annat universitet eller en icke-akademisk partner som till exempel ett företag eller organisation etc). Genom ett virtuellt utbyte kan studenter träffa nya personer och ges tillgång till kunskap och material som inte finns tillgängligt vid Mittuniversitetet, samtidigt som de utvecklar interkulturella färdigheter.

Internationalisering av kursplanen

Du kan internationalisera kursplanerna genom att implementera internationella och interkulturella dimensioner i lärandemålen, litteraturlistan och/eller uppgifter och examinationer.

Det finns en forskningsbaserat begreppsram för internationalisering av kursplanen som kan vara till stor hjälp i processen. Läs mer

Informella läraktiviteter

Lärande sker även utanför klassrummet, vid olika typer av aktiviteter på campus. Vid informella och frivilliga aktiviteter som till exempel vid interkulturella aktiviteter, fadderverksamhet, språk och kultur aktiviteter.

Kulturellt mångfald i klassrummet för inkluderat lärande och bedömning

Kulturell mångfald i klassrummet kan vara en utmaning eftersom du som lärare måste förhålla dig till de lärkulturer studenterna är vana vid. Genom att aktivt integrera internationella studenter med inhemska studenter och använda dig av oliheterna i erfarenhetoch kunskap i undervisningen, vänds istället den kulturellt mångfalden till den tillgång den faktiskt är.

Komma igång

Om du är intresserad av att på något sätt jobba med internationalisering hemma, du kanske har en idé som du vill utveckla eller du kanske har fått frågor från studenterna eller en extern partner, är du välkommen att:

  • Boka ett möte med Emma McKeogh vid International Relations Office för att diskutera möjligheter, resurser och hur du går vidare med utgångspunkt från din specifika situation.
  • Besöka Pedagogisk utvecklings veckovisa drop-in för stöd och inspiration kring pedagogiska frågor rörande din kurs.

Den här sidan är under utveckling och kommer uppdateras fortlöpande.

.

Internationalisering på hemmaplan

Alastair Creelman, e-lärandespecialist, Linnéuniversitetet
.

Interkulturell dialog genom design

Kristina Brink, prefekt institutionen för design och Anna-Sara Fagerholm, programansvarig grafisk design (DES)