Nedan finns svar på frågor som ofta dyker upp specifikt i relation till internationella studenter. Det handlar exempelvis om frågor kring intyg för uppehållstillstånd, nationella regler som är relevanta för denna studentgrupp osv.

Intyg

Ansökan om uppehållstillstånd för att avsluta reststudier

Ibland uppstår en situation där en student av olika anledningar behöver ansöka om uppshållstillstånd för att kunna avsluta sina studier. Det handlar om lägen där studenten har en kurs/ett kursmoment kvar som inte kan avslutas inom hens ursprungliga vistelse eller snarast efter - det uppstår helt enkelt ett glapp i tiden mellan ursprungsvistelsen och avslutande moment. Frågan berör enbart kurser eller kursmoment som måste genomföras på plats på campus. 

Det är inte givet att den här situationen kräver ett intyg. Om det framgår när kursen/kursmomentet skall genomföras i någon typ av officiell information som studenten kan hävda och kommunicera till Migrationsverket så behövs inget intyg. Sådan information kan vara ett tentamensschema eller ett registreringsintyg för omregistrering på den kurs som skall avslutas. 

Om ingen sådan information finns så krävs ett intyg. Där bör framgå när kursen/kursmomentet genomförs och hur många hp det handlar om samt om alla hp kräver närvaro på campus eller enbart några samt mellan vilka datum. 

 

 

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd

Om en student inte slutför sina studier inom utsatt tid kan hen behöva ett intyg som stärker att det finns skäl att förlänga vistelsen i Sverige. I dessa fall kan ansvarig för den kurs eller det program som ska avslutas välja att skriva ett intyg till Migrationsverket. Viktigt att förstå här är att det i intyget framgår om det krävs att studenten måste befinna sig i Sverige för att kunna avsluta sin kurs/sitt program, hur många poäng som kvarstår samt vilken tidsram studenten kommer ha för att färdigställa kursen/programmet. 

Exempel: Om en student inte avslutar sitt examensarbete inom utsatt tid så måste intyget visa hur stor del av arbetet studenten enligt handledaren har kvar att slutföra, hur många veckors arbete det motsvarar (1.5hp/vecka är normal studietakt) samt när i tid ett slutseminarium kan tänkas genomföras. 

Om studenten inte behöver befinna sig i Sverige för att slutföra/examinera sin kurs eller examensarbete så skall det framgå av intyget. 

Om kurs-/programansvarig skriver ett intyg för en viss period så kommer både studenten och Migrationsverket förvänta sig att studenten ges möjlighet att faktiskt genomföra arbetet under den perioden. 

Ansökan till annat lärosäte

Ibland får kurs-/programansvariga frågor om att skriva intyg till en student som vill söka sig till ett annat lärosäte i Sverige. De studier som en internationell student genomför i Sverige rapporteras in i Ladok och finns därmed även med i NyA/Universityadmissions.se är hen söker till annat svenskt lärosäte. Det är därför ovanligt att det finns anledning att skriva intyg för vad en student studerat vid Mittuniversitetet. 

Om du eller studenten är osäker på vad som gäller om den här situationen uppstår - kontakta International Relations Office

Sidan uppdaterades 2022-08-25