Exempel på hur en överklagandehänvisning kan formuleras.

Ett avvisningsbeslut skrivs som ett separat beslut. I anslutning till beslutet ska en överklagandehänvisning lämnas och klaganden ska underrättas om beslutet.

Kontakt

Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

010-1428883

Jon Öberg

Jurist|Jurist

010-1427897