PageType: FaqCategoryPage

Vad är ett överklagande

Vilka beslut kan överklagas?

Vem prövar om ett beslut kan överklagas?

Vem får överklaga?

Överklagandehänvisning

Hur överklagas ett beslut?

Var överklagas ett beslut?

Rättelse av skrivfel och liknande förbiseendefel

Ändring av beslut

När en myndighet ska ändra ett beslut

Överklagandetidens längd

Vad ska universitetet göra om överklagandet har kommit in för sent?

Vad ska universitetet göra om överklagandet har kommit in i rätt tid?

När ska överklagandet överlämnas till överinstansen?

Överlämna med eller utan yttrande till överinstansen?

Vilket innehåll ska ett yttrande ha till överinstansen?

Överinstansens begäran om yttrande

Återkallelse av ett överklagande

Återförvisning av ett överklagande