PageType: FaqCategoryPage

2.1.1 Ej allmän handling – rensas

2.1.2 Allmän handling – gallring/bevarande