PageType: FaqCategoryPage

Handling i e-post/Teams: Underlag, frågor och svar om, och olika versioner av ett styrdokument som sedan beslutas av behörig funktion ( t ex rektor/dekan/ordförande)

Handling i e-post/Teams: Underlag för manuell registrering av student i Ladok

Handling i e-post/Teams: Fråga från lärare till administratör om vilka studenter som har registrerat sig på kursen

Handling i e-post/Teams: En rapport på kursen självständigt arbete, avancerad nivå, från student.

Handling/-epost: Beslut om utbetalning av medel i forskningsprojekt, från forskningsfinansiär till Mittuniversitetet

Handling/-epost: Faktura för en konferens som du har deltagit i