Det ska vara lätt att (åtminstone försöka) göra rätt. Här finns därför korta filmer och mer utförlig skriftlig information med utgångspunkt i GDPRs påverkan på högskolan.

Skriftliga informations- och utbildningsmaterial har tagits fram till universitetets anställda samt till studenter. Observera att materialet till studenterna är avsevärt kortare och även tar hänsyn till att de inte omfattas av regelverket för allmänna handlingar. I båda materialen finns en ”steg-för-steg” guide för de fall när studenter använder personuppgifter inom ramen för sina studier.

Checklistor

Checklistor för innehåll i den information som enligt dataskyddsförordningen ska ges när personuppgifter samlas in

Denna sida innehåller exempel på avtal och informationstexter som åskådliggör vad som behöver vara med och vad man ska tänka på vad gäller personuppgiftshantering för att tillgodose GDPR.

GDPR - General Data Protection Regulation. EU flag with stars

Film 1 – behovet av lagstiftning och presentation av GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation. EU flag with stars

Film 2 – vad är en personuppgift?

GDPR - General Data Protection Regulation. EU flag with stars

Film 3 – när och hur får vi behandla personuppgifter?

GDPR - General Data Protection Regulation. EU flag with stars

Film 4 – sociala medier, webb och e-post

GDPR - General Data Protection Regulation. EU flag with stars

Film 5 – ansvar och sanktioner

GDPR - General Data Protection Regulation. EU flag with stars

Film 6 – personuppgiftsbehandling inom utbildning

GDPR - General Data Protection Regulation. EU flag with stars

Film 7 – personuppgiftsbehandling inom forskning

GDPR - General Data Protection Regulation. EU flag with stars

Film 8 – checklista för behandling av personuppgifter