Tolkningar/interna ställningstaganden

Se filmen om tolkningar och interna ställningstaganden av GDPR.

GDPR vid inspelningar del 1

GDPR-film

Kontakt

Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

010-1428883