Sekretess och skydd för företagshemligheter i projekt‑ och examensarbeten

Denna information riktar sig till studenter, handledare, kursansvariga och examinatorer och behandlar frågor om sekretess och skyddande av företagshemligheter när studenten gör sitt projekt- eller examensarbete i samarbete med ett företag.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-03-22