Med utgångspunkt att finnas där målgruppen finns är sociala medier ett bra komplement till övrig kommunikation. Idag är vi närvarande i bland annat Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och Youtube.

Facebook sociala medier

Vill du veta mer?

Sidan uppdaterades 2021-12-30