Du redigerar din sida i arbetsytan, antingen i Alla egenskaper eller i På sidan-redigering.

Du letar upp sidan du vill redigera antingen via trädstrukturen eller utsidan och klickar in dig i Epi på aktuell sida.

Gör de ändringar du behöver göra på sidan. Dina ändringar sparas automatiskt och ett nytt utkast av sidan har skapats. Du kan ångra dina ändringar ett steg i taget, antingen genom att klicka på ctrl+Z på PC och cmd+Z på Mac eller genom att klicka på ångra.

Du kan även välja att återställa sidan till den publicerade versionen. Det innebär att ditt utkast slängs och sidan återgår till status publicerad.

Om du väljer att återställa sidan kommer du få frågan om du är säker på att du vill ta bort alla dina ändringar.

Om du lämnar en sida du har redigerat så kommer dina ändringar att ligga kvar nästa gång du kommer tillbaka till sidan. Du kan då fortsätta att redigera sidan eller välja att publicera om alla ändringar är gjorda.

I Avsnitt 4 kommer du läsa mer om hur du arbetar med texten i Epi, exempelvis rubriknivåer och punktlistor.

Gå vidare till

Steg 3c. Förhandsgranska en sida

För att hitta ett specifikt moment gå till

Kursens startsida