Här går vi igenom vad du ska tänka på när du arbetar med texten på en sida, exempelvis ingress, rubriknivåer och punktlistor.

När du är klar med stegen vet du vad du ska tänka på när du arbetar med text i Epi och kan gå vidare till Avsnitt 5 - Lägg till en bild på en sida.