På en vanlig sida ska det finnas en ingress och ett innehåll.

Ingressen ska ge besökaren en överblick över innehållet på sidan och den ska vara kort och tydlig. Observera att ingressen får vara max 300 tecken.

I innehållet (brödtexten) är det viktigt att prioritera och skriva det viktigaste först, besökaren ska snabbt får klart för sig vad sidan handlar om.

Skapa en luftig struktur med mellanrubriker och korta stycken och använd punklistor om du behöver "stapla" information.

Gå vidare till

Steg 4b. Arbeta med olika typer av formatering

För att hitta ett specifikt moment gå till

Kursens startsida