Vad är länkar?

Länkar är till stor del det som bygger upp en webbplats, till exempel:

 • menyn 

 • brödsmulor

 • länkade innehållspuffar

 • listningar

 • länkar i anslutning till text

Hur många länkar och var?

Gör inte för många länkar

För många länkar kan göra det svårt för en användare att navigera och använda en webbplats. Försök att endast lägga in länkar som är nödvändiga för innehållet.

Placera länken där det är relevant

En länk ska ligga i anslutning till den text som länken handlar om. Direkt under berörd text är oftast en bra placering. Att lägga länkar mitt i en text kan göra att det blir svårare att läsa själva texten.

Länkar ska aldrig placeras i rubriker eller ingress.

Tydliga och förklarande länktexter

Tydliga länkar underlättar för alla, men är särskilt viktiga för personer som använder vissa hjälpmedel.

För användare med nedsatt motorisk förmåga kan varje interaktion kräva mycket tid eller energi. Låt därför syftet med varje länk vara så tydligt att användaren enkelt kan avgöra om hen ska följa länken eller inte.

Skärmläsaranvändare kan välja att navigera genom att enbart läsa upp alla länkar på en sida. Sträva därför efter att länktexten ska gå att förstå även om den är tagen ur sitt sammanhang och undvik upprepningar.

En länktext ska aldrig bara vara ”läs mer” eller ”klicka här”.

Tips för bra länktexter

 • Länka ord som säger något om vart länken leder och undvik onödiga ord i själva länken.
 • Använd gärna den länkade sidans rubriktext som länktext.
 • Undvik formuleringen ”läs mer”, dels som egen länk och dels i början av en längre länk. Undvik också otydliga formuleringar som "klicka här" eller "hitta hit".

Några goda exempel

 • Skicka e-post till anders.andersson@organisation.se för att anmäla dig
 • Regler för kontroll av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats
 • Läs om hantering av farligt avfall
 • Resultat från övervakning av granbarkborre
 • Bibliotekets söktjänst Primo

Länka till dokument

Om du ska länka till ett dokument, tänk då på att det kräver att användaren kan öppna det format du använder. Office-program och pdf-läsare ingår inte i alla sorters enheter, och alla har inte möjlighet att ladda ner eller betala för programvara.

Många pdf:er går alldeles utmärkt att lägga som HTML-sidor istället. Kopiera texten och lägg in i editorn (innehåll). Det blir kanske en annan layout, men mer användarvänligt.

Om du länkar till ett dokument ska det framgå av länktexten vad dokumentet handlar om. Ge också dokumentet ett tydligt och bra namn.

 

Gå vidare till

Steg 6b. Skapa länkar

För att hitta ett specifikt moment gå till

Kursens startsida