Alla länkar ska ha ett syfte och vara relevanta för innehållet på sidan. Länkar som inte skapar något värde för användaren ska inte vara kvar.

Ändra en länk

Om en länk har blivit fel eller ska bytas ut behöver du inte skapa en helt ny länk. Du kan redigera den redan befintliga länken.

Redigera en länk

  • Kicka först på länktexten.
  • Klicka på ikonen för "infoga/redigera länk".
  • Rutan för "Skapa länk" öppnas. Där kan du ändra vart din länk ska gå.

Redigera en länktext

Är det enbart länktexten som ska ändras, klickar du på länktexten och redigerar texten. Kom ihåg att även länktiteln kan behöva ändras.

Ta bort en länk

När du tar bort en länk kan du ta bort både länk och länktext. Men ska länktexten vara kvar kan du enbart ta bort länken.

  • Klicka på länktexten.
  • Klicka på ikonen för "ta bort länk". Detta tar endast bort själva länken, texten är kvar.

 

Nu vet du vad du behöver tänka på när det gäller länkar och det är dags praktisera din kunskap.

Gå vidare till

Steg 6d. Övning

För att hitta ett specifikt moment ska du gå till

Kursens startsida