Använder personer med synnedsättningar sociala medier som Instagram till exempel? Ja, det gör de! Därför bör du syntolka bilderna du publicerar, så att alla kan förstå vad de föreställer. Med hjälp av en skärmläsare går det att läsa av syntolkningen.

Så här syntolkar du filmer

Först ska du reda ut om syntolkning behövs. Ställ denna fråga: ”Förmedlas någon information enbart visuellt?”. Om svaret är ja så behövs syntolkning.

Om man har tillgänglighet i fokus redan på planeringsstadiet så går det att producera videor där svaret på frågan är ”nej”.

Syntolkning till video är i regel ett extra ljudspår som kan slås på eller av.

Textfil/manus (som kan läsas upp av hjälpmedel) är inte en form av syntolkning (WCAG 1.2.3 samt 1.2.5). Det hör snarare till andra riktlinjer som behandlar textalternativ (WCAG 1.1.1 samt 1.2.1).

I dag har vi inga rutiner för syntolkning men vi rekommenderar följande:

 1. Det viktigaste: Utbilda föreläsare om syntolkning.
  Se till att viktig visuell information framgår även av ljud. Det är möjligt att planera en inspelning så att en separat syntolkad version inte är nödvändig. Det kanske räcker med att personer som talar inleder med att presentera sig, att föreläsare beskriver eventuella presentationsbilder med ord, eller att programledare ger tillräcklig muntlig information i ordinarie ljudspår (så kallad verbalisering).

 2. Planera för syntolkning vid produktion av filmen.
  Klipp din film ”luftigt”, med lite längre tagningar. På så sätt får du plats med syntolkens ljudspår.

Några tips: 

 1. Förenkla texten, transkribera inte texten rakt av. 
 2. Inled  och avsluta med textblock med samma ord som filmen. 
 3. Ljudeffekter  [telefonen ringer] med gemener inom hakar 

Även ett separat ljudspår eller en egen syntolkad version är möjligt men det ger för mycket extra jobb , så det räcker om vi gör punkt 1 i dagsläget.

 

Så här syntolkar du bilder i sociala medier

Syntolkning går ut på att skriva en beskrivande text av vad bilden visar. På webbplatser har det gjorts länge med så kallade alt-texter på bilder. Nu gäller det att ta vanan vidare till sociala medier.

 1. Ladda upp bilden
 2. Skriv text i inlägget

På Instagram går du in på Avancerade inställningar och ”Skriv alternativ text”.
På Twitter väljer du ”Lägg till beskrivning”.
På Facebook behöver du gå in på bilden i efterhand och välja ”Ändra/Redigera alternativ text”.

Eller så kan du bara skriva direkt i inlägget: Syntolkning: …beskrivning av vad bilden innehåller….

Bra bildbeskrivningar i syntolkning

Synskadades Riksförbund har gett de här 3 tipsen för hur du beskriver en bild:

 1. Beskriv vad bilden föreställer, utan värderande ord.
  Jämför ”Kvinna med lång hästsvans” och ”Kvinna med vackert hårsvall”.
 2. Beskriv bildens budskap och mening.
  Till exempel ”Flicka håller upp handflata som ett stopptecken framför sig”.
 3. Håll texten kort och koncis, utan onödiga  bindeord.
  Jämför ”Vit hund går över bro, nosar på lyktstolpe” och ”En vit hund går över en bro och nosar på en lyktstolpe”.

Läs mer om skärmläsare, om hur det fungerar.

Här ser du exempel från Högskolan i Dalarna som redan har syntolkning på sina sociala inlägg.

Syntolkning på social medier du.se
Exempel på syntolkning av bild i sociala medier
Syntolkning på social medier du.se
Exempel på syntolkning av film i sociala medier