Ladda upp och texta film i Imagevault

Att ladda upp film i Imagevault för miun.se

Vi använder Imagevault som vår videotjänst. Du kommer åt Imagevault när du är inloggad som webbredaktör på miun.se eller direkt på adress https://miun.imagevault.app/

För att ladda upp filmen i Imagevault gör du så här:

 1. Gå till Imagevault och välj "Importera".
 2. Välj "Filmer" som Mål.
 3. Ladda upp med "Lägg till fler" eller "dra-och-släpp" filmer till uppladdningsrutan d.v.s på samma sätt som du laddar upp bilder. 
 4. Klicka sedan på "Starta uppladdning". 
 5. När uppladdningen är klar, klicka på "Organisera uppladdade filer".
 6. OBS! Om filmen redan finns uppladdad i Imagevault kommer du att få en varning om detta. Då ska du INTE ladda upp filmen utan använda den version som redan finns inlagd i Imagevault.
 7. Skriv in beskrivning, fotograf och titel.
 8. Välj "Film" som kategori och eventuell underkategori.
 9. Välj vilket avtal som gäller för filmen.
 10. Observera att punkt 6-9 är obligatoriska. 
 11. Nu är filmen uppladdad i Imagevault. Nu kan du texta filmen.

Automattexta filmer i Imagevault 

Gör så här:

 1. Gå till Imagevault och markera den film som ska textas.
 2. Välj alternativet "Mer" och "Textning".
 3. En ny ruta öppnas som heter "Redigera textning".
 4. Välj "Skapa nytt spår".
 5. Välj "ljudanalys"
 6. Välj språk för talat ljud (t.ex. svenska (Sverige).
 7. Klicka på "Starta ljudanalys". 
 8. När ljudanalysen har gått klart kan du klicka på "Spara ändringarna". Ändra inte titeln.
 9. Du ser nu undertexten. Gör de ändringar som behövs i undertexten.
 10. När du är klar klickar du på "Spara" och "Stäng".

Att lägg till fler textspår i filmer i Imagevault 

Efter att du har automattextat en film kan du lägga till fler textspår i en film.

Gör så här:

 1. Gå till Imagevault, markera den film du vill lägga till fler spår på.
 2. Klicka på "Mer" och "Textning".
 3. Klicka på "Spår:svenska/engelska (auto) (cc)". En meny öppnas.
 4. Välj "Lägg till nytt spår" om du vill lägga till ett nytt språk.
 5. Välj "Redigera spår" om du vill redigera befintligt textspår.
 6. Välj "Radera spår" om du vill ta bort befintligt textspår.
 7. Välj "Exportera undertexter" om du vill exportera befintligt textspår till vtt- eller srt-format. Det vanligaste är srt-format.

 

Länkar