PageType: FaqCategoryPage

Planera innehåll och tänk på syfte

Ge sidan en tydlig och enkel struktur

Använd korrekta rubrikformat

Skriv tydliga och beskrivande länkar

Pdf-filer ska vara tillgängliga

Texta nya filmer