PageType: FaqCategoryPage

Planera innehåll och tänk på syfte

Ge sidan en tydlig och enkel struktur

Använd korrekta rubrikformat

Skriv tydliga och beskrivande länkar

Alternativtexter på bilder (alt-text)

Pdf-filer ska vara tillgängliga

Rutiner för textning av film