Mittuniversitetet har tagit fram gemensamma mallar för Officeprogrammen Word och PowerPoint. Mallarna är kompatibla med Office 2016/2019 och Office365 för PC samt Office 2019 och Office365 för Mac.

Om du är PC-användare finns dina Officemallar tillgängliga direkt i din dator.

Om du använder Mac så kan du ladda ner mallarna via Self Service-funktionen i din dator. 

Om du som PC-användare inte har tillgång till de vanliga eller de forskningscentrumsspecifika Officemallarna kontakta helpdesk@miun.se. 

Lathundar, checklista och manual för Mittuniversitetets mallar hittar du längst ner på denna sida.

Senaste uppdateringar:

PC: augusti 2021
Mac: augusti 2021

Mallar i Word och PowerPoint

I Word finns bland annat mallar framtagna för avhandling, brev, diplom, kallelse, rapport, vetenskaplig rapport och styrdokument.

I Power Point är formatet 16:9 på mallen.

Skärmdump som visar hur man öppnar en mall i Word.

Tillgängliga mallar i Word på PC

Kontrollera ett Word-dokument för att skapa en tillgänglig PDF på PC.

Kontrollera ett Word-dokument för att skapa en tillgänglig PDF på PC

Tillgängliga mallar i Word på Mac.

Tillgängliga mallar i Word på Mac

Kontrollera ett Word-dokument för att skapa en tillgänglig PDF på Mac.

Kontrollera ett Word-dokument för att skapa en tillgänglig PDF på Mac