Mittuniversitetet har tagit fram gemensamma mallar för Officeprogrammen Word och PowerPoint. Mallarna är kompatibla med Office 2016/2019 och Office365 för PC samt Office 2019 och Office365 för Mac.

Skärmdump som visar hur man öppnar en mall i Word.

Tillgängliga mallar i Word på PC

Kontrollera ett Word-dokument för att skapa en tillgänglig PDF på PC.

Kontrollera ett Word-dokument för att skapa en tillgänglig PDF på PC

Tillgängliga mallar i Word på Mac.

Tillgängliga mallar i Word på Mac

Kontrollera ett Word-dokument för att skapa en tillgänglig PDF på Mac.

Kontrollera ett Word-dokument för att skapa en tillgänglig PDF på Mac

Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-02-14