Nya studenter

Det här är studenter som har blivit antagna som studenter vid Mittuniversitetet och som hunnit bli registrerade på den kurs/utbildning de sökt.

MI7A8427.jpg

Att komma som ny student till ett universitet och i vissa fall även till en ny stad innebär en hel del utmaningar. För att studenterna ska trivas och lyckas med sina studier är det viktigt att de får ett bra och tryggt bemötande redan innan de påbörjat studierna samt den närmsta tiden efteråt.

Målgruppens kommunikationsbehov är:

  • De behöver känna sig trygg och omhändertagen under sin första tid som student.
  • De vill kunna registrera sig på kurs.
  • De vill hitta rätt kontaktvägar.
  • De vill enkelt få tillgång till info/funktioner/verktyg som berör studierna.
  • De vill känna att de har koll på läget.

Det här behöver vi utveckla:

Kommunikationsutmaningarna handlar om att hjälpa våra nya studenter att känna sig tillrätta här på universitetet, och att de får tillgång till den information och de verktyg de behöver för att komma igång med sina studier på ett framgångsrikt sätt.

Kanalstrategi:
Just nu pågår en översyn av studentportalen som kommer att medföra att portalens innehåll och funktionalitet behöver ses över och utvecklas. Samtidigt som det här sker kikar vi också på hur vi kan utveckla de programsidor som finns i studentportalen.