Sökande -ej registrerade studenter

Det här är studenter som sökt utbildning vid Mittuniversitetet och som önskar bli antagen, men ej hunnit bli antagen till någon utbildning vid lärosätet.

MI7A0207.jpg

Deras kommunikationsbehov är:

  • Få en inblick i livet som student vid Mittuniversitetet (på och utanför campus) för att bli lockade till universitetet och öka deras grad av engagemang så att de tackar ja till sin studieplats om de antas.
  • Hen behöver få sitt val bekräftat.
  • Få tydligare och djupare information om den utbildning de sökt för att öka deras grad av engagemang så att de tackar ja till sin studieplats om de antas.
  • Hitta rätt kontaktvägar om dessa efterfrågas.

Det här behöver vi utveckla:

Kommunikationsutmaningen handlar om att bibehålla och öka målgruppens engagemang för Mittuniversitetet och våra utbildningar så att de tackar ja till sina studieplatser när antagningsbeskedet kommer. För att uppnå detta behöver kommunikationsinsatserna öka.

Kanalstrategi:
Aktviteter där sökande bjuds in till campus för att tidigt få träffa representater för Mittuniversitetet, studentkårerna och nuvarande studenter. Här ges sökanden chansen att ställa sina frågor och skapa sig en bild av det universitet.