Medier

 

Mittuniversitetet – en viktig aktör i regionen

Mittuniversitetet är förutom en myndighet också en stor arbetsgivare i regionen, dessutom är vi en viktig aktör när det gäller tillväxt och andra frågor som är viktiga för den regionala utvecklingen. Allt detta gör att Mittuniversitetet ofta uppmärksammas i media. Vi vet att Mittuniversitetet nämns ett 20-tal gånger per dag - i TV, radio, tidningar och i olika sociala medier. Lokala medier står för en stor andel av den totala uppmärksamheten. 

Nyhetsflödet från Mittuniversitetet handlar i huvudsak om organisatoriska och ekonomiska frågor, utbildningar, aktiviteter och event samt forskningsverksamhet. Tips och stöd för medieaktiviteter och kontakter med media hittar du i länkrutan. 

Pressmeddelanden – en vanlig medieaktivitet

Om journalister och nyhetsredaktioner upplever att det material som kommer från Mittuniversitetet har ett högt nyhetsvärde samt är korrekt och relevant, så ökar sannolikheten för publicitet på både kort och lång sikt. Mittuniversitetet är en öppen organisation och medierna ska delges både positiva och negativa nyheter för att ge en balanserad och faktamässigt korrekt bild i medierna.

Tips om hur vi använder pressmeddelanden hittar du i länkrutan här intill. Presskommunikatören eller någon annan på Avdelningen för kommunikation skickar alltid ut pressmeddelanden och hjälper gärna till med att formulera texten.

Information om forskning

För att öka kännedomen och genomslaget för Mittuniversitetets forskning är det viktigt att vara proaktiva gentemot medierna och föra ut information och kunskap om forskning som bedrivs vid universitetet, det bör också ses som en viktig uppgift för att nyttiggöra forskningen.

Som expert inom visst sakområde är det därför bra att vara väl förberedd om man blir kontaktad av journalister för att kunna svara på frågor. Kontakta gärna någon av våra forskningskommunikatörer om du har frågor som rör forskningskommunikation.