Här får du mer information om vad som styr våra språkval, som exempelvis den svenska språklagen.

Sveriges Rikes Lag

Språklagen

Den svenska språklagen trädde i kraft 2009. På den här sidan har Språkrådet samlat frågor och svar om språklagen. Språklagen är en ramlag, som anger principer, mål och riktlinjer och språkens ställning, inte detaljer som stavning, uttal eller böjningar.

Eftersom vi som universitet även är en svensk myndighet är det särskilt viktigt att vi känner till paragraferna 10-12 i språklagen som handlar om språkanvändningen i offentlig verksamhet.

Det finns även andra lagar som reglerar språk i Sverige, exempelvis förvaltningslagen, där det finns krav på att myndigheter ska uttrycka sig lättbegripligt (1986:223, 7 §). 

Klarspråk

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt

§11 i språklagen brukar kallas klarspråksparagrafen. Där står det att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Men vad innebär det?
Språkrådet sammanfattar det så här:

Språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer och kunna förstås av den enskilde. Det kräver ett enkelt språk, det vill säga ett språk utan svårbegripliga ord och med en enkel och tydlig grammatisk uppbyggnad. Även den grafiska utformningen ska vara enkel och tydlig. Det gäller inte bara svenska utan även andra språk när de används i offentlig verksamhet. Det gäller också översatta texter. Undermåliga översättningar ska inte behöva accepteras.