Skriv‑ och språktips, engelska

Allmänt

Litteratur:

Litteratur

  • Seltén, B. (1993). Ny svengelsk ordbok. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-37961-7.
  • Svartvik, J. och Sager, O. (1978). Engelsk universitetsgrammatik. 2. Uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell. ISBN 91-24-27023-7.
  • Bailey, Edward P. The Plain English Approach to Business Writing. Oxford University Press: NY, 1990.

Begrepp inom Mittuniversitetet:

Engelska benämningar på fakulteter och avdelningar vid Mittuniversitetet

Rekommendationer vid framtagande av nya program- och kursbenämningar

Dessa rekommendationer har tagits fram i referensgruppen för utbildningsinformation, som en följd av att det idag inte finns en samsyn kring hur Mittuniversitetet använder sig av program- och kursbenämningar. Det saknas också en praxis för hur svenska program- och kursbenämningar ska översättas till engelska. Det här får konsekvenser på flera plan, bland annat när det gäller hur utbildningarna presenteras på miun.se (atlaslistning), samt i broschyrer, examensbevis och Ladokintyg.

Rekommendationer vid framtagande av nya program- och kursbenämningar

Sidan uppdaterades 2023-02-27