Skriv‑ och språktips, engelska

    • Seltén, B. (1993). Ny svengelsk ordbok. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-37961-7.
    • Svartvik, J. och Sager, O. (1978). Engelsk universitetsgrammatik. 2. Uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell. ISBN 91-24-27023-7.
    • Bailey, Edward P. The Plain English Approach to Business Writing. Oxford University Press: NY, 1990.

Sidan uppdaterades 2023-02-27