Med utgångspunkt att finnas där målgruppen finns är sociala medier ett bra komplement till övrig kommunikation. Idag är vi närvarande i bland annat Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube och TikTok.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen

Sidan uppdaterades 2023-09-07