4b. Arbeta med olika typer av formatering

 • Fet stil använder du när du vill markera något som är extra viktigt. Använd aldrig fet stil för rubriker, använd de fördefinierade rubriknivåerna under format i stället.

  Göra text fet:

  • Markera önskad text och klicka på symbolen för fet stil.

  Ikon för fet stil i editorn i Episerver

 • Punkt- och nummerlistor är bra att använda vid uppräkningar eller steg-för-steg-beskrivningar för att göra det överskådligare och lättare att läsa.

  För att en punktlista ska vara överskådlig bör det inte vara fler än 7–10 punkter. En nummerlista får vara så många steg förloppet är.

  Det är viktigt att alltid använda de fördefinierade punkt- och nummerlisteformaten i stället för att göra egna med bindestreck eller siffror. Skärmläsare kan bara läsa listor som är korrekt formaterade.

  För att göra en punktlista markerar du texten och klickar på ikonen för punktlista. Säkerställ att du har ett radbryt efter varje specifik punkt. Vill du göra en nummerlista gör du på samma sätt, markera texten och klicka på ikonen för nummerlista.

  Ikoner för punkt- och nummerlista

 • Det finns flera anledningar till varför du ska använda de fördefinierade rubriknivåerna som finns i editorn på webbplatsen:

  • Rätt använda rubriknivåer är en förutsättning för att hjälpmedel som till exempel talsyntes ska kunna fungera korrekt. Om du skapar en rubrik bara genom att göra texten i fet stil blir den inte uppläst som en rubrik.
  • Korrekt använda rubriknivåer ger bättre sökresultat. 
  • Sidorna på webbplatsen ser enhetliga ut.
  • Eventuella förändringar i stilmallarna slår automatiskt igenom på hela webbplatsen.
  • Korrekta rubriknivåer väljer du under ”Format” i Episervers editor, Rubrik 2, Rubrik 3 och Rubrik 4. (Rubrik 1 är alltid sidans titel, och det ska bara finnas en titel på sidan.)
  • Rubrikerna ska alltid användas i storleksordning, dvs den första mellanrubriken ska vara Rubrik 2, först därefter ska du använda 3:an, och efter det 4:an. Efter en mindre rubrik går det förstås att gå tillbaka till en större grad.

  Underrubriker hjälper också läsaren att få en överblick över innehållet på en sida. 

  Meny över olika rubriknivåer i Episerver

 • Om du gjort formateringar i din text som du vill ta bort gör du det genom att: 

  • markera texten du vill avformatera
  • klicka på knappen för "Avformatera".

  Ikon för att avformatera text i Episerver

Sidan uppdaterades 2024-07-01