7. Sidor på olika språk

Svenska är huvudspråket på Mittuniversitetet. På webben finns det möjlighet att ha sidor både på svenska och engelska, i vissa fall kan det primära språket vara engelska beroende på verksamhet.

Sidan uppdaterades 2023-06-22