3b. Redigera sida

Du redigerar din sida i arbetsytan, antingen i Alla egenskaper eller i På sidan-redigering. Dina ändringar sparas automatiskt. Ångrar du dig kan du antingen ångra ett steg i taget (ctrl+Z på PC och cmd+Z på Mac) eller återställa hela sidan till en tidigare publicerade version.

Återställa sida till tidigare publicerad version

Om du vill återställa till tidigare publicerad version gör du så här:

  1. Klicka på Publicera.  2. Klicka på Återställ till publicerat.

  3. För att återställa sidan klickar du på ja. Alla ändringar som gjorts försvinner och sidan återställs till den senaste publicerade versionen. 

 

Gå vidare till

Steg 3c. Förhandsgranska en sida

För att hitta ett specifikt moment gå till

Kursens startsida