Bidrag till C- eller D-uppsats relaterad till elitidrott

Ons 25 nov 07:21

OBS! sista ansökningsdag 1 december. Mittuniversitetets idrottsakademi utlyser bidrag på vardera 10 000 kr till två uppsatser som ska vara på C- eller D-nivå. Uppsatsen ska skrivas under 2020-2021.

Svenska pengar

– Vi vill stimulera uppsatsarbeten som är elitidrottsrelaterade, de kan skrivas inom valfritt ämnesområde. Ett kriterium för ansökan är att det ska finnas en tydlig koppling till organiserad idrott genom förbund eller förening. Dessutom ska uppsatsen tillföra något till svensk elitidrott, säger Agnes Wredenberg, koordinator för Mittuniversitetet idrottsakademi.

Bidraget söks av studenten och beviljat bidrag utbetalas och förvaltas av berörd institution. Bidraget kan användas till omkostnader i samband med uppsatsen, t.ex. inköp av utrustning och material, etikansökan, resekostnader eller för publikation av forskningen.

 

Läs hela utlysningstexten för mer information (PDF)

Denna nyhet är riktad till:Alla lärare

Kontakt

Agnes Wredenberg

Koordinator|Coordinator

010-1428626