Tor 30 nov 2023 14:52

Hur skulle campus Sundsvall kunna göras ännu trevligare och bättre? Studenter i industridesign har tagit sig an den utmaningen på uppdrag av projektet Framtidens campus.

Med gedigen research, skissarbete, platsundersökningar, intervjuer, inventeringar och omvärldsbevakning har sistaårs-studenterna på Industridesign slutligen kommit fram till fem olika förslag på hur campusmiljön kan utvecklas. Deras utgångspunkter har varit fem förutbestämda uppdrag: att utveckla Holmgården, skapa en vinterträdgård, utnyttja närheten till Selångersån, utveckla ute- och innemiljön vid restaurangen i N-huset, skapa umgängesytor utomhus samt ta fram fler förslag på grönytor och sociala mötesplatser inom campusområdet. De har nu redovisat sina förslag och vem vet, kanske kan de en dag bli verklighet.

 

Holmgården 4.0

En grupp på fyra studenter har i sitt projektarbete skapat en vision där Holmgården uppgraderas till en oas av glas, vatten och växter i fyra våningar, eller fler. De har designat en stor, öppen byggnad enligt konceptet flexibla ”byggnader i byggnaden”. Därinne ska plugg, samtal, forskning och konst mötas på drygt 3 000 kvadratmeters yta. Arbetsytor som uppmuntrar till rörelse, som pingis, biljard, shuffleboard, gym, yoga och bastu finns också med i deras spännande koncept.

 

Vinterträdgård

En annan grupp har arbetat med en vinterträdgård som ska vara en fristående byggnad i glas. Byggnaden har tre plan, inklusive ett källarplan, som knyter ihop den med kulvertarna under campusbyggnaderna. Vinterträdgårdens tänkta placering är parkeringen mitt på Åkroken, campus Sundsvall och därinne ska det råda ständig sommar med mycket växtlighet, oavsett årstid. Inuti finns mysiga sällskapsytor och ett café.

 

Nyttja potentialen kopplat till Selångersån

I den här projektgruppen tog man till vara på potentialen med ån som slingrar sig kring campus. I deras förslag har breda trappor och promenadstråk som byggs ut i vattnet kombinerats med en rad av små, röda ”badhytter”, som i själva verket ska fungera som grupprum för studenterna. Längs promenadstråken finns trädgårdsmöbler utplacerade och den växtligheten kring ån nyttjas som en integrerad del i konceptet.

 

Förbättra och uppdatera utemiljön mellan restaurangen och Selångersån

En grupp har tagit fram ett förslag på en utökad restaurangdel som ska ligga längst ut på ”udden” i ån, där N-huset är placerat. Några av utgångspunkterna har varit att det ska vara utsikt över ån, estetisk tilltalande och en plats för konst och andra utställningar. Resultatet de presenterar är en utbyggnad med stora fönster som följer N-husets runda form. Under hängbron har de dessutom placerat lyktor som lyser upp, speglar sig i vattnet och utvidgar upplevelsen av rummet. Taket är belagt med ett gräsliknande material som smälter in i grönskan.

 

Umgängesytor utomhus

Mitt på campus Åkroken, omringat av campusbyggnaderna, föreslår en grupp en plats för umgänge och grupparbeten. Med väderskyddade sällskapsytor med belysning, sophantering , grillplats, laddplats för elcyklar, olika sittplatser, växter och vridbara utomhusfåtöljer med vidhäftade arbetsbord vill man skapa en naturnära träffpunkt för umgänge och samtal.

 

Fler grönytor och umgängesytor inom campusområdet

Vi mår bra av utevistelse, det minskar stress och främjar både psykisk och fysisk hälsa – det är utgångspunkten för den här gruppens projektarbete som syftar till att ta fram fler grönytor och umgängesytor inom campusområdet.  I sitt projekt har de lekt med modernistiska former och annorlunda lösningar för uteplatser med vindskydd. Med sin utformning vill platsen främja avslappning, lugn och ro samt och fungera som en social mötesplats med grönytor och inte minst ett stort schackbräde med åskådarläktare.  


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-12-01