Ny utbildning om mäns våld mot kvinnor tas fram – ska erbjudas alla chefer

Mån 20 nov 2023 08:00

En ny chefsutbildning, nya riktlinjer och en webbutbildning för medarbetare och studenter håller just nu på att tas fram inom ämnet mäns våld mot kvinnor. Målet är att cheferna ska utbildas till våren.

våld

– Vi vill vara ett universitet som arbetar aktivt med frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och vi vill skapa en miljö som är trygg och där man känner att man kan lyfta dem, säger Lasse Reinikainen, samordnare för lika villkor och jämställdhetsintegrering.

Tillsammans med Madeleine Juliusson på HR och Linda Näsström vid Studenthälsan jobbar han med att ta fram den nya utbildningen och de riktlinjer som följer efter. Steg ett är att samtliga prefekter och chefer inom förvaltningen ska gå en utbildning där de dels får kunskap inom området samt får verktyg för att hantera samtal om ämnet. Utbildningen planerar att genomföras under våren. Steg två är att ta fram nya riktlinjer som ska gälla hela universitetet samt att erbjuda en webbutbildning till medarbetare och studenter. En ny samlingssida till webben ska tas fram där det finns länkar till olika stödinsatser, till exempel företagshälsovård och kvinnojourer.

Stor kompetens inom Mittuniversitetet

Arbetsgruppen som jobbar med chefsutbildningen och de nya riktlinjerna har tittat på hur Uppsala universitet jobbar. Vid Uppsala universitet ligger Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, som har lång erfarenhet av utbildningar kring våld.

– Men vi har väldigt bra kompetens inom Mittuniversitetet också, säger Lasse Reinikainen.

– Karin Jarnkvist till exempel, docent i sociologi, leder ju utbildningar för socialtjänst och skola som handlar om våld i nära relationer. Planen, och vår förhoppning, är att hon ska leda chefsutbildningen. Vi har även Minna Lundgren, Helena Bäck och Ummis Jonsson hos oss, det var deras studie från 2022 som startade hela den här processen.

2022 gjorde forskarna Minna Lundgren, Helena Bäck och Ummis Jonsson en kartläggning av hur många av landets universitet och lärosäten som har riktlinjer, rutiner eller policys om mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer. Det visade sig att bara ett hade det – Uppsala universitet. De skickade då ett brev till Mittuniversitetets ledning där de bland annat skrev att den starka hierarkin inom akademin möjliggör trakasserier och att de ville se att universitetet agerade. Efter ett möte med tre forskarna skrevs mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer in i Mittuniversitetets plan för jämställdhet och lika villkor.

 

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-20