Nytt nätverk med fokus tvärdisciplinär professionsforskning

Mån 20 nov 2023 15:51

Välfärdens professioner och aktörer i samverkan är arbetsnamnet på nätverket som inkluderar professionsutbildningarna omvårdnad, pedagogik, psykologi och socialt arbete.

Fyra händer som håller i var sin färgglad pusselbit till ett helt pussel.

– Inledningsvis kommer workshops att anordnas med företrädare från samtliga professionsutbildningar, säger Titti Melin-Johansson, professor i omvårdnad.

Fakultetsnämnden har beviljat ett 1-årigt nätverksanslag med målsättning att utveckla och identifiera potentiellt intressanta forskningsområden som inkluderar samtliga professionsutbildningar vid Mittuniversitetet; omvårdnad (HOV), pedagogik (UTV), psykologi och socialt arbete (PSO).  

– Nätverket fyller en viktig lucka och en tvärprofessionell forskningsansats av detta slag tror vi kan svara bättre på de komplexa kunskapsbehov som är förenade med den samtida och framtida välfärdsutvecklingen. Det öppnar också upp möjligheter för spännande samarbeten och forskningsprojekt, säger Titti.

Bidragets syfte är att möjliggöra starten och utvecklingen av ett nätverk för forskning inom området; Välfärdens professioner och aktörer i samverkan.

Nätverket tar sin utgångspunkt i frågor som involverar välfärdssektorer och institutionella praktiker där sjuksköterskor, lärare, psykologer och socionomer är verksamma och samverkar med varandra. Att kunna etableras som ett nätverk med ekonomiska resurser är ett första viktigt steg i arbetet mot att skapa en tvärprofessionell forskningsplattform.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-20