Fre 08 dec 2023 14:06

Inom Myndighetsnätverket har vi ett gemensamt intresse av att attrahera och behålla kompetens. Personallån är ett verktyg för detta där vi kan hjälpa varandra med kompetensförsörjningen genom att låna in och låna ut medarbetare tillfälligt mellan varandra.

Myndighetsnätverket

Utvecklingsmöjligheterna ökar för medarbetaren samtidigt som vi utvecklar våra verksamheter och bygger nätverk i regionen. Detta ersätter inte ordinarie rekryteringar utan är ett komplement vid behov under kortare tid. 

Bakgrund

Mittuniversitetet är medlem i Myndighetsnätverken i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Genom dessa får vi tillgång till bland annat utbildningar och kompetenshöjande åtgärder som t ex mentorskap, personallån och coworkingytor som Samverket i Östersund. 

Personallån kan ge många möjligheter

Det kan;

  • lösa ett behov hos inlånande myndighet
  • bidra till att staten är en attraktiv arbetsgivare med goda möjligheter till kompetensutveckling
  • ge kompetensutveckling för den arbetstagare som lånas ut
  • ge kompetensöverföring mellan utlånad arbetstagare och övriga arbetstagare hos den inlånande myndigheten, samt när den utlånade medarbetaren återvänder till sin ordinarie arbetsplats
  • ge utveckling och samordning för statliga arbetsgivare

Intresserad?

Om du som medarbetare är intresserad av att bli utlånad kontaktar du din chef. Om du som chef har ett behov av att låna in eller låna ut medarbetare kontaktar du HR-avdelningen.

Reglerna för personallån har ändrats och Myndighetsnätverket har uppdaterat med nya mallar.

Läs mer på webbplatsen för Myndighetsnätverket: Myndighetsnätverket - Personallån (myndighetsnatverket.se)

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-12-11