Snart kommer expertgrupperna på besök

Tor 09 feb 2023 15:40

Måndag 27 mars inleds besöksveckan när den andra omgången av forskningsutvärderingen ARC21 går in i sin nästa fas. Detaljplaneringen inför expertgruppernas besök är i full gång.

ARC21-rundvandring FSCN
I september 2021 genomfördes platsbesöken under den första omgången av forskningsutvärderingen och här ser vi expertgruppen på besök hos FSCN. Foto: Inger Axbrink.

− Vi arbetar nu med de praktiska förberedelserna inför årets besöksvecka och det känns som vi har kontroll på läget, säger Håkan Wiklund, prorektor för forskning.

Syftet med hela forskningsutvärderingen är att ge en övergripande bild av forskning och forskarutbildning inom miljöerna vid Mittuniversitetet och få rekommendationer för fortsatt utveckling.

I den första omgången av ARC21 utvärderades forskningscentrum och forskningsämnen knutna till dessa, inklusive relaterad forskarutbildning. I den andra omgången utvärderas övriga forskningsämnen och resterande forskarutbildning. När utfallet av den första omgången av ARC21 gicks igenom resulterade detta i att utvärderingsperioden ändrades så att det nu är tidsperioden 2017-2021 som ska utvärderas. 

Besöksveckan inleds i Sundsvall måndagen den 27 mars där rektor, prorektor, dekaner och chefen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) håller korta presentationer om universitetet. Vid presentationerna medverkar samtliga experter och företrädare för de olika utvärderingsenheterna (UoA). Dagen avslutas med middag. Besöksveckan fortsätter därefter i Sundsvall och Östersund med separata möten inom de olika utvärderingsenheterna.

I slutet av maj ska expertpanelerna sedan lämna in sina rapporter och efter eventuella revideringsrundor ska resultatet av den andra omgången av forskningsutvärderingen återrapporteras till Mittuniversitetets ledningsråd, vilket beräknas ske under tidig höst.

−  Vår målsättning är att ARC21 ska vara drivande i arbetet med kvalitetsutveckling av vår forskning och forskarutbildning, säger Håkan Wiklund.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-02-09