Nationell expertgrupp ska hjälpa personer som vill lämna prostitution

Tor 20 apr 2023 12:00

1 av 10 svenska män uppger att de någon gång köpt sex, det visar siffror från Folkhälsomyndigheten. Nu ska en expertgrupp försöka hitta sätt att hjälpa personer som vill lämna prostitution. I gruppen ingår Mittuniversitetets forskare Wanjiku Kaime.

Wanjiku Kaime

Wanjiku Kaime, vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, PSO, har länge forskat och undervisat kring barn- och kvinnohälsa, prostitution och brottslighet. Hon är rådgivare till drottning Silvias stiftelse Care About the Children, CATCH, och aktuell som deltagare i den nationella konferensen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i slutet av april. Hon är även en av 14 ledamöter som förordnats att ingå i den expertgrupp som regeringen har tillsatt i "Utredningen om exitprogram för personer som är utsatt för prostitution"

Vad är det ni i expertgruppen ska utreda?

– Syftet med programmen är att stärka identifiering, skydds-, stöd- och vårdinsatser för vuxna personer som vill lämna prostitution eller som har blivit utsatta för människohandel för sexuella ändamål och behöver skydd, stöd och hjälp för att göra det samt stärka det uppsökande och identifierande arbetet med barn utsatta för sexuell exploatering och människohandel för sexuella ändamål och säkerställa kedjan av stödinsatser. Tillsammans med utredningen ska vi diskutera problembilden, analysera hinder, behov och utmaningar, samt utforma de förslag som utredningen ska lämna till regeringen, säger Wanjiku Kaime.

Expertgruppens rapport ska presenteras i november, hur ser du att en strategi för att hjälpa personer som vill lämna prostitution bör vara?  

– Forskningen visa att det är svårt att lämna prostitutionen, många som vill ut har få möjligheter att lämna fullt ut utan faller tillbaka in i prostitution. Vi behöver mer omfattande och integrerad vård för dem, säger Wanjiku Kaime.

– Jag skulle vilja se klara rekommendationer att se över lagar och regler så vi hittar ett bra koordinerat sätt att hjälpa de som vill lämna prostitution och som är myndighetsövergripande. En sak som jag sett i min forskning är att myndigheterna inte kommunicerar med varandra och samarbetar nog mycket kring de här frågorna i dag. Jag har genomfört en gemensam veckas utbildning av socionom- och psykologstudenter under de senaste två åren där studenterna tillsammans utbildas om prostitution. På så sätt, när de kommer ut i arbetslivet, hoppas jag att de fått med sig att samarbeta med andra inom olika arbetsområden.

I Sverige är det som bekant förbjudet att köpa sex, hur stort är problemet med prostitution i Sverige?

– Det vi vet är Folkhälsomyndighetens siffror, att en av tio svenska män uppger att de köpt sex. Det är en hög siffra, och jag tror att mörkertalet är stort, om en av tio erkänner att de betalat för sexuella tjänster så finns det nog många som har gjort det men som inte erkänner det. I en befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten gjorde 2017 svarade 1,5 procent av kvinnorna att de någon gång tagit emot ersättning för sex men exakt hur många kvinnor som är i prostitution vet vi inte, det finns ingen nationell studie på det. Men även här tror jag att mörkertalet är stort.

– Det vi ser är att allt fler unga både köper och säljer sex, det förvånar mig eftersom Sverige har en stark ståndpunkt i frågan kring sexköp och det här visar att det inte går att slappna av. Vi måste ständigt jobba med att utbilda befolkningen och speciellt unga människor. För pojkar tänjer pornografin på gränserna och får dem att vilja testa sina fantasier. Vi ser även nya trender, så som sugardating och onlyfans. Många ser inte det som prostitution, men det är det. Eller åtminstone är det en inkörsport.

På tal om det, hur definieras prostitution?

– Det som är ett utbyte av sexuella tjänster mot antingen pengar eller annan ersättning är prostitution. Annan ersättning kan vara till exempel resor, husrum, kläder eller droger. Inom prostitution finns även till exempel eskorter, de som erbjuder telefonsex eller olika webb-cam eller online-sex, de som jobbar inom porrindustrin, sugardejting och tjänster via Onlyfans. Det kommer nya saker och trender hela tiden.

Under 2022 presenterade EU en Anti-Trafficking plan, en gemensam strategi mot människohandel. Inom trafficking är det absolut vanligast med människohandel för sexuella ändamål, vad är skillnaden på det och prostitution?

– Sverige, jämfört med många andra länder, är faktiskt ett av få länder som ser kopplingen mellan människohandel för sexuella ändamål och prostitution, man ser det som två sidor av samma mynt. Det gör det också lite lättare att jobba med frågan.

 

I expertgruppen finns forskare samt representanter från Regeringskansliet, Barnombudsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Mikamottagningen Stockholm, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Åklagarmyndigheten, Plattformen Civila Sverige mot människohandel och Talita. I utredningen ingår även två sekreterare som är sakkunniga. Anna Skarhed, före detta justitiekansler, leder arbetet.  

Läs Wanjiku Kaimes rapport om prostitution och trafficking

Mer om konferensen mot kommersiell sexuell expolatering av barn 24 april


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-02