Flexibel psykologi sägs vara vägen till ett stabilt sinne – nu kan det mätas

Tis 02 maj 2023 09:53

Hur du hanterar svåra känslor och samtidigt förhåller dig till stora livsfrågor, så kallad psykologisk flexibilitet, avgör hur du mår psykiskt. Nu har forskare vid Mittuniversitetet varit med och hittat sätt att mäta det på svenska.

Andreas B Larsson och Fara Tabrizi
Andreas Larsson och Fara Tabrizi.

Termen psykologisk flexibilitet har ett starkt samband med livskvalitet.

– Det handlar om förmågan att vara närvarande i stunden trots att du har obekväma tankar och känslor, och därigenom kan röra dig i riktning mot det som är viktigt i livet, förklarar Andreas Larsson, lektor i klinisk psykologi på Mittuniversitetet.

Han ger ett exempel: En svårt sjuk kvinna är socialt avskuren och saknar kontakt med sina barnbarn. Genom Acceptance and Commitment Therapy, ACT, som syftar till att öka psykologisk flexibilitet, kan hon vara närvarande med sina barnbarn. Hon kan ha barnbarnen hos sig trots sina smärtor.

Andreas Larsson och Fara Tabrizi, doktorand i psykologi, har tillsammans med forskarkollegor från andra lärosäten hittat ett sätt att mäta psykologisk flexibilitet även i Sverige. Begreppet är inte nytt, det forskargruppen har gjort är att översätta och validerat ett självskattningsformulär som mäter psykologisk flexibilitet.

– Det vi har gjort är att kvantifiera beteendemönster som tillåter oss att på ett standardiserat sätt mäta och beskriva psykologisk flexibilitet. Sammanlagt är det cirka 60 påståenden som patienten ska ta ställning till, säger Fara Tabrizi.

Fara Tabrizi är övertygat om att psykologisk flexibilitet kommer bli ett vanligt begrepp även utanför psykologmottagningarna.

– I dag bland allmänheten finns det ju redan en naturlig variation i hur flexibla vi är. Hur kommer det sig att det är så, hur ärftligt är det, hur påverkar det våra biologiska responser till stress och återhämtning? De frågorna är anledningen till att jag över huvud taget ville ha ett instrument att mäta det med. Nästa steg är att ta fram en kortversion och så småningom testa formuläret i studier med patienter och mäta före, under och efter behandling.


Sidan uppdaterades 2023-05-02