Hallå där, Olov Hemmingsson som disputerar på fredag!

Mån 17 apr 2023 14:39

På fredag den 21 april försvarar Olov Hemmingsson sin avhandling i sociologi, "Dynamics of a Risk Regulation Regime – the Case of Head injuries in Swedish Ice Hockey". Vi kände honom på pulsen några dagar innan disputationen.

En man i mönstrad skjorta tittar in i kameran. Bakgrunden är suddig.

Hur är det med nerverna?

Under kontroll skulle jag säga! Det är trots allt något av en befriande känsla då avhandlingen väl är tryckt och inga ytterligare förändringar kan göras!

Kan du beskriva din avhandling i tre meningar?

Avhandlingen kartlägger en så kallad riskregleringsregim, vilket i korthet innebär en teoretisk förklaringsmodell gällande varför en given risk (i det här fallet huvudskador inom svensk ishockey) regleras eller inte regleras just på det vis den gör. Denna regim studeras huvudsakligen genom en typ av metod som än så länge inte är särskilt utbredd inom ämnet, närmare bestämt en typ av innehållsanalys där stora mängder text analyseras med statistiska metoder – så kallad korpus-lingvistik. Det material som analyseras består av mediebevakning, verksamhetsberättelser från Svenska ishockeyförbundets geografiska sub-divisioner, samt handlingar från kultur- och fritidsnämnder i Sveriges 50 största kommuner.

Varför valde du att studera just detta?

Den doktorandtjänst jag sökte till hade en specificerad inriktning mot risk-/krisområdet. Teoretiskt fastnade jag tidigt för aspekter som rör just reglering, framför allt utifrån hur samhällets olika instanser tenderar att hantera risker olika på i grunden ganska svaga data. När jag sedan läste in mig på den senaste forskningen relaterad till risk generellt stötte jag på den diskussion som finns gällande kontaktidrott generellt, där ny medicinsk forskning sedan ett litet tag tillbaka indikerar att framför allt huvudtrauma ser ut att ha mer långtgående effekter än vad som tidigare varit känt. Problembilden kompletterades av det faktum att det svenska samhället, här främst förkroppsligat genom kommuner, lägger relativt stora resurser på aktiviteter som ishockey under förevändning att sådana ska ha positiva effekter på folkhälsan.

Vad har du för planer efter disputationen?

Jag har förmånen att ha en tillsvidareanställning som universitetsadjunkt i botten och kommer därmed att återgå till denna för att sedan ansöka om lektorsbefordran. Därefter blir det fortsatt forskning och undervisning! Jag är redan involverade i ett antal forskningsprojekt där jag ser fram emot att jobba vidare, men jag hoppas givetvis också kunna publicera inom ramen för det specifika forskningsfält avhandlingen berör!

Vad gör du helst när du inte jobbar?

Det här yrket medför ju ofrånkomligen en hel del stillasittande i inomhusmiljö, så utanför arbetet försöker jag röra på mig mycket och vistas utomhus så mycket som möjligt! Det blir en hel del löpträning, ibland en stunds avkoppling i ett jakttorn med gevär och termos som sällskap, och i andra fall pulkaåkning och korvgrillning med familjen! Jag ser också en hel del sport, givetvis helst på plats!

 

Välkommen att närvara på Olovs disputation den 21 april kl. 10.00, på plats i Östersund eller via Zoom. 

Läs mer om disputationen och avhandlingen


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-04-17