Framtidens psykologiska behandling

Fre 05 maj 2023 13:17

Andreas Larsson laddar just nu upp för att leda en paneldebatt om framtidens psykologiska behandling på den årligen återkommande konferensen ACBS World Conference som i slutet av juli hålls i Nicosia på Cypern.

Porträtt av en leende man med skägg.

– Det är en intellektuell energiboost. Jag får alltid nya roliga idéer efter en konferens. Där träffar jag mina bästa vänner i världen, samtidigt kan bredda mitt nätverk och hitta nya möjliga samarbeten.

Föreningen Association for Contextual Behavioral Science (ABCS)* samlar 9 000 forskare och kliniker från hela världen. Ungefär tusen av dessa kommer till konferensen.

Andreas har bara missat konferensen vid två tillfällen sedan 2009, det var när hans två barn var nyfödda. I år ska han vara ordförande för ett panelsamtal om framtidens psykologiska behandling. Det handlar om ett nytt sätt att analysera och behandla psykiska besvär.

– Vi tror att det nu sker ett skifte från manualbaserade behandlingar, som utgår från diagnoser, till att vi tittar på specifika förändringsprocesser och kan göra mer flexibla behandlingar.

Utgångspunkten för samtalet är en ny modell för analys och behandling som heter Extended Evolutionary Meta Model (EEMM). Just nu är Andreas med i ett team som utvärderar och validerar modellen.

Steve Hayes, som är grundare av terapimetoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy sitter i panelen, han är också en av de som utvecklat processtanken och hela EEMM-modellen.

– Det ska bli spännande att få ställa honom mot väggen lite, fråga om hur man ska använda metoden i verkligheten.

– När jag sedan undervisar psykologstudenterna är det bra att kunna säga ”Jag har pratat med han som var med och utvecklade metoden och han sa så här …”.

Andreas ska också hålla en workshop tillsammans med kollegan Jessica Borushok från Bowling Green State University i Ohio, USA. Workshopen handlar om två olika metoder för att hantera kognitiv omstrukturering.

– Workshopen kom till på initiativ av de som var programansvariga för konferensen som hölls 2019, så i år gör vi en favorit i repris.

– Det har funnits en konflikt mellan traditionell KBT och ACT och den här workshopen är till för att överbrygga den här konflikten. Vi ska visa när det passar att använda ACT respektive klassiskt kognitiv beteendeterapi (KBT), alltså i vilka situationer som den ena eller andra metoden fungerar bäst.

Det är uppenbart att Andreas är väldigt engagerad i utvecklingen av nya behandlingsmetoder, han skulle kunna prata om detta hur länge som helst. Men vi lämnar honom här och önskar lycka till på konferensen i sommar.

ACBS World Conference 2023 | Association for Contextual Behavioral Science (contextualscience.org)

Mer om KBT | Socialstyrelsen.se

Mer om ACT | sv.wikipedia.org

* Föreningen Association for Contextual Behavioral Science (ABCS) Samlar forskare över hela världen. Kända terapiformer inom Contextual Behavioral Science är ACT – Acceptance and Commitment Therapy, CFT – Compassion Focused Therapy och FAP – Functional Analytic Psychotherapy. De, med flera, ingår i något som kallas tredje vågens terapier. Dessa innehåller influenser från buddhistiskt tänkande i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro (eng. mindfulness) och acceptans.

Kontakt och länk till personlig sida


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-11