Studie om hatbrott mot samer – Brå kommer för att träffa forskare och se utställning

Tors 25 maj 2023 11:10

13-14 juni kommer utredare från Brå, Brottsförebyggande rådet, till campus i Staare/Östersund för att träffa forskare kopplade till Båskoes och diskutera den utställning kring hatbrott mot samer som just nu visas på biblioteket.

Gaaltijes verksamhetschef Jerker Bexelius framför utställning om rasism mot samer
Gaaltijes verksamhetschef Jerker Bexelius framför utställningen i biblioteket i Staare, Östersund.

Brå har sedan i fjol i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie om hatbrott mot samer. Att utredare nu kommer till Gaskeuniversiteete är av stor betydelse, anser Johanna Tjäder, samordnare för nätverket Båskoes

–  Först och främst är det ett stort behov av en riktad insats kring att belysa de hot och hat som samer utsätts för idag. Det visar inte minst de diskussioner som har väckts från utställningen om rasism mot samer på campusbiblioteket i Staare/Östersund. Flera har nämnt att de blivit förvånade av de starka och obehagliga citaten och att det finns en stor okunskap om utsattheten. Men sen ser jag även att det är viktigt att vi på Gaskeuniversiteete är med i samtalet då vi genom vår geografiska placering i det sydsamiska området har en viktig roll i bland annat forskningen och utbildningen i åarjel-saepmie/södra Saepmie.

Vad hoppas du att det här mötet mellan Brå och forskare och synliggörandet av utställningen kommer att leda till?

–  Jag hoppas att mötet kan leda till ökad förståelse av de uttryck av rasism, hot och hat gentemot samer som finns i dag.  Vi kan till exempel bidra med att förstå vilken forskning som saknas på området och vad man kan göra för att öka synligheten. Jag ser även att vi genom våra kunskaper kan dela med oss av erfarenheter med extra fokus på det sydsamiska området, vilket kan öka förståelsen om hur det ser ut här samt om utsattheten skiljer sig åt i Saepmie.

Studien ska belysa brott mot både personer och renar

I den studie som Brå ska genomföra ska brottens karaktär belysas och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar. Den ska även belysa hur den här typen av brottslighet upplevs av de utsatta och vilka brottslighetens konsekvenser är för dessa personer. I uppdraget ingår också att ge förslag på hur samers utsatthet för hatbrott kan synliggöras mer, i syfte att få ökad kunskap för det förebyggande arbetet.

Vad tror du studien kommer att visa, och vad kan den leda till?

­ –  Med tanke på att Brå i sin senaste statistik från år 2020 enbart identifierade 20 hatbrott mot samer så tror jag att denna studie kommer ge en mer rättvis beskrivning av situationen. Både samiska företrädare och polisen har den senaste tiden uttalat sig om att det finns ett stort mörkertal kring hatbrotten, då tillexempel gärningar mot renar inte alltid markeras som det. I denna studie kommer gärningar där renas plågas och dödad även inkluderas.  En fördjupad studie kring detta hoppas jag leder till ökad förståelse för vilka slags hatbrott samer utsätts för idag och kan bidra till förslag på åtgärder för att öka synliggörandet för samers utsatthet.

Båskoes

Om utställningen i Staare/Östersund


Sidan uppdaterades 2023-05-25