hjärta

Bli första hjälpare till psykisk hälsa

Mån 18 sep 2023 13:13

Lär dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa och agera. Studenthälsan erbjuder nu en tvådagarsutbildning i Sundsvall den 3 och 5 oktober samt 15–16 november i Östersund.

20-40 % av befolkningen uppskattas lida av någon form av psykisk ohälsa, allt från lättare oro och ångest till allvarligare psykiska sjukdomar. Tidiga insatser till hjälp är av stor vikt. Studenthälsan vill därför utbilda både studenter och personal i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa någon i din närhet som mår dåligt.

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) handlar inte om att ställa diagnoser utan handlar om ökad kunskap och bemötande. Bakom utbildningsmaterialet och kursen står Karolinska institutet/NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention). Utbildningen omfattar 14 timmar och efter avslutad utbildning får deltagarna ett intyg som visar att man genomgått utbildningen till första hjälpare.
Kursen är uppdelad på två tillfällen och ges på plats på våra campus.

Kurstillfällen


Sundsvall - finns platser kvar!
3 och 5 oktober kl. 8.00–16.00

Östersund
15–16 november

Anmälan till studenthälsan

helena.soderberg@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-18