Nya perspektiv och ökat utbyte i gästprofessorsprogrammet

Ons 20 sep. 2023 14:43

Ökad internationalisering är en viktig målsättning för Mittuniversitetet och 2021 beslutade NMT fakulteten att inrätta ett program för rekrytering av upp till 20 gästprofessorer under fyra år.

Campus Östersund fasad hus

Internationella rekryteringar har varit i fokus och 11 professorer kommer från lärosäten utomlands. Vi har också sex professorer från olika lärosäten i Sverige som deltagit i programmet, säger Håkan Edlund, anställningsrådets ordförande vid NMT fakulteten.

Totalt deltar 17 gästprofessorer i programmet. Alla gästprofessorer får finansiering för 10% av sin lön och samarbetet innefattar besök och arbete i varandras forskningsmiljöer, mobilitet, och vetenskapliga artiklar.

Samarbete med Uleåborgs universitet i Finland

En av gästprofessorerna är Tero Päivärinta, Uleåborgs universitet i norra Finland. Han jobbar 10% för Mittuniversitetet under 2023 och 2024. Hans kontaktperson på Mittuniversitetet är Lena-Maria Öberg, docent vid institutionen KKI.

Tero Päivärinta har mycket erfarenhet som är bra för oss i vår utveckling. Målsättningen med vårt samarbete är att vi ska få stöd för att producera akademiska publikationer av hög kvalitet och bygga upp vår forskningsmiljö med internationella perspektiv och samarbeten som medför mobilitet och utbyten för våra forskare, säger Lena-Maria Öberg.

Uleåborgs universitet är beläget i Oulu i norra Finland. Där bedriver Tero och hans forskargrupp på 60 personer forskning inom empirical software engineering. De är mycket framstående, tvåa i Europa inom sitt forskningsområde, mjukvaran används bland annat i bilar och mobiltelefoner. De har också lanserat 6G i sitt hemland.

"Vår ambition är att skriva två till tre vetenskapliga artiklar av hög kvalitet under de första åren i samarbetet", säger Tero Päivärinta. "Vår forskning passar bra ihop med Mittuniversitetets forskning, den ligger i gränslandet mellan teknologi, programmering, informationssystem och datavetenskap. Det handlar om digitala tjänster, ekosystem, digitala tvillingar och lösningar för offentlig sektor."

"Vi har också idéer om att söka finansiering för gemensamma forskningsprojekt och vill gärna utvecklas så att vi får en strategisk partner för vår forskningsmiljö", säger Lena-Maria Öberg.

Två människor sitter i soffa med dator  

Bild: Lena-Maria Öberg och Tero Päivärinta. Foto: Lena-Maria Öberg. 

Forskare vid institutionen KKI bjuds in att vara en del av samarbetet och man hoppas också hitta fler partners i forskargruppen vid Uleåborgs universitet. En del av arbetet framåt handlar om att utveckla gemensamma fristående kurser, och kurser för Försäkringskassans medarbetare finns på idéstadiet.

Vårt samarbete ger stor nytta för mig i mitt arbete och jag får möjlighet att flyga ut från det vanliga kontoret och fokusera på helt nya saker. Det blir ett privilegium och det ger nya möjligheter när jag får fokusera på annat än det dagliga arbetet, säger Tero Päivärinta.

"Ja, det blir som ett eget universum, säger Lena-Maria. Att få arbeta fokuserat och inte bli störd ger möjligheter till god kvalitet i forskningen. Jag är tacksam att jag får vara med om detta. Jag får också många nya kontakter från olika håll. Det är roligt och viktigt. Det ger bekräftelser och nya perspektiv på forskningsfrågorna".

Anställningsrådet ansvarar för rekryteringarna

Fakultetsnämnden som beslutade om gästprofessorprogrammet och dess förutsättningar utsåg också en arbetsgrupp med tre ledamöter från anställningsrådet samt dekan för att arbeta med rekryteringarna i programmet. Den utsedda gruppen har bland annat kvalitetsgranskat ansökningar, intervjuat forskningsmiljöerna och förberett förslag till beslut i fakultetsnämnden.

Anställningsrådet är driftansvarig för vårt program och har ansvarat för den administrativa processen vid dessa anställningar precis som vid vanliga rekryteringar.

En viktig ingrediens i programmet är mobilitetspengarna för interaktion mellan den anställda gästprofessorn och någon/några yngre forskare i den välkomnande miljön. Målet är att det ska ge dem möjlighet till utbyten och mobilitet så att kunskap sprids i forskningsmiljöerna och så att man bygger nätverk och vetenskapliga relationer, säger Håkan Edlund.

Gästprofessorsprogrammet vid NMT

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier beslutade 2021 att inrätta ett program för rekrytering av upp till 20 gästprofessorer omfattande totalt 10 miljoner kronor. Medel har utlysts i tre ansökningsomgångar; 2021, 2022, 2023.

Den första utlysningen med anställning under 2022 och 2023

  • Gästprofessor i Maskinteknik med inriktning additiv tillverkning vid IMD. Professor från Piqué, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
  • Gästprofessor i Naturvetenskapernas didaktik vid IMD. Professor från Stockholms universitet.
  • Gästprofessor i Miljöteknik vid NDH. Professor från Lunds universitet.
  • Gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning organisationskommunikation vid KKI. Professor från Høgskolen i Innlandet, Norge.
  • Gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation vid KKI. Professor från Hanze University of Applied Sciences Groningen, Nederländerna.

Den andra utlysningen med anställning under 2023 och 2024

  • Gästprofessor i Kemiteknik vid IMD. Professor från The University of British Columbia, Kanada.
  • Gästprofessor i Elektronik inom reglering av kraftelektronik vid DET.  Professor från Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis, Tunisien.
  • Gästprofessor i Informationssystem vid KKI. Professor från University of Oulu, Uleåborgs universitet, Finland. 
  • Gästprofessor i Informationssystem vid KKI. Professor från Örebro Universitet.

Den tredje utlysningen har nyligen beslutats av fakultetsnämnden och man har målsättningen att det ska komma ytterligare 8 gästprofessorer till Mittuniversitetet, av dem är fem internationella och tre svenska professorer. De kommer från NTNU i Norge, UEF i Finland, Uppsala nuiversitet och universitetet i Torino, Italien bland annat.


Sidan uppdaterades 2023-09-21