Dags att söka medel från samverkansavtalet med Östersunds kommun

Mån 12 feb 2024 14:44

Nu kan du som medarbetare ansöka om medel från samverkansavtalet med Östersunds kommun, ansökningar för perioden 2025. Utlysningen gäller ettåriga projekt som startas och avslutas under 2025. Sista ansökningsdag är 8 maj 2024.

Personalbilder

Anställda vid Mittuniversitetet och Östersunds kommun kan lämna in ansökningar inom ramen för samverkansavtalet. Medlen är tillgängliga för:

  • Forskningscentrumen i Östersund
  • Utveckling av kommunens verksamheter genom forskning och samarbete
  • Studentsamarbeten kopplat till kompetensförsörjning

Ansökningar ska koppla emot en eller flera av Östersunds kommuns åtta övergripande mål som finns specificerat i mallen för ansökan.

Frågor kring utlysningen kan ställas till: Åsa Yderfält, forskningshandläggare, 010-142 86 72, asa.yderfalt@miun.se

Ansökan

Samtliga ansökningar ska göras i mallen för projektansökningar som finns längst ner på sidan.  

Ansökningar skickas till: Åsa Yderfält, forskningshandläggare, asa.yderfalt@miun.se senast onsdagen den 8 maj 2024.

Styrgrupp för samverkansavtalet

Styrgruppen, som även fungerar som beslutsgrupp, för samverkansavtalet:

Anders Wennerberg, kommundirektör
Helén Eurenius, stabschef
Fredric Kilander, näringslivschef
Anders Fällström, rektor
Anna Olofsson, prorektor
Hans-Erik Nilsson, vicerektor för innovations- och näringslivsfrågor

Styrgruppen har möte den 22 augusti kl. 13.00-16.00. Du som projektledare kan komma att bli inbjuden till mötet för att göra en muntlig presentation. Beslut om fördelning av projektmedel sker i början av september.

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-12