Dags för HUV att välja ny fakultetsnämnd

Tis 20 feb 2024 15:16

Under våren kommer Fakulteten för humanvetenskap att välja en ny fakultetsnämnd. De allra flesta anställda vid fakulteten har rösträtt i valet. Så här kommer det att gå till.

Fakultetsnämnden består av en ordförande (dekan), fem interna ledamöter, två externa ledamöter, tre studentrepresentanter, och två interna suppleanter. Mandatperioden är tre år och nuvarande fakultetsnämnds mandatperiod tar slut den 30 juni 2024. Fakultetsnämndernas ledamöter utses, med undantag för dekan och representanter för studenterna, genom val.

Det första steget i valprocessen är valförsamlingens konstituerande möte som kommer att genomföras fysiskt på båda campusorterna den 12 mars kl. 15.30. Där utses en valberedning som sedan har i uppdrag att ta fram förslag på ledamöter i fakultetsnämnden under hela mandatperioden, även vid ev. fyllnadsval, samt förslag på dekan.

Valförsamlingen utgörs av alla röstberättigade i valen av valberedning och fakultetsnämnd. Vilka som är röstberättigade framgår i fakultetens valföreskrifter. Alla röstberättigade ska ha fått en mötesinbjudan i Outlook till valförsamlingens konstituerande möte den 12 mars.

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamöter i fakultetsnämnden. Vid nominering av kandidater ska valberedningen sträva efter en jämn könsfördelning och att ledamöter från båda campusorterna nomineras. Samtliga nominerade personer ska ha accepterat nomineringen.

Den 8 maj presenterar valberedningen sitt förslag på ledamöter i fakultetsnämnden. Alla röstberättigade har sedan möjlighet att skicka in ytterligare nomineringar till fakultetskansliet senast den 20 maj kl. 12.00.

Den 27 maj öppnar valet av fakultetsnämnd och håller öppet i fem dagar. Valet sker digitalt i Netigate. Sista dag för röstning är den 31 maj. När rösterna är räknade skickas resultatet till alla röstberättigade via e-post.

Dekan (ordförande i fakultetsnämnden) utses av rektor efter förslag från valberedningen. Studeranderepresentanterna utses av studentkårerna.

Den nya fakultetsnämnden tillträder den 1 juli 2024.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-20