Därför känner du ångest eller får ökad puls när du blir kär

Ons 14 feb 2024 07:00

Visste du att din röst ändras när du träffar någon du är attraherad av? Eller att många känslor kopplat till attraktion även kan kopplas till ångest? I dag, på Alla hjärtans dag, reder vi ut känslorna.

Kärlek

14 februari, Sankt Valentins dag och enligt svensk tradition Alla hjärtans dag, är en dag då kärleken uppmärksammas och firas. Men om inte kärleken är uttalad, hur vet man då om en person tycker om en? Varför börjar vi bete oss konstigt när vi träffar en person vi attraherad av? Och hur visar vi bäst att vi tycker om någon?

Monique Pfaltz är professor i klinisk psykologi vid Mittuniversitetets institution för psykologi och socialt arbete, PSO. Hon forskar kring emotionella processer som är viktiga för vårt sociala liv. Till exempel – hur upplever vi att vara fysiskt nära en annan person eller hur reagerar vi på och tolkar olika ansiktsuttryck. Främst forskar hon kring trauma, men på en dag som denna går det även att applicera hennes forskning på känslan attraktion.

Som hur kan man se på en person att den är attraherad av en annan?

– De blir mer uppmärksamma, de kan le och skratta mer, de kanske stirrar på den andra personen och de kan rodna, få svårt att koncentrera sig och hjärtfrekvensen kan öka.

– Människors röst verkar vara en annan indikator på attraktion. Kvinnor tenderar att öka röstens tonläge och få ett ostadigt tonfall när de pratar med en person de är attraherad av, medan män mer sänker sitt tonläge, säger Monique Pfaltz.

Varför visar vår kropp fysiska tecken på attraktion?

– När vi blir kära utlöses en mängd olika fysiska processer. I synnerhet aktiveras det så kallade belöningssystemet. Det här är ett nätverk i vår hjärna som är aktivt i situationer där vi har behov eller önskan om något eller någon. Till exempel efter en bit choklad eller efter att träffa en älskad person. Om vi sedan agerar därefter och tillgodoser detta behov, det vill säga äter chokladen eller träffar den älskade, så frigörs ett visst hormon, dopamin, som i sin tur säkerställer frisättningen av andra hormoner som är ansvariga för känslan av glädje och tillfredsställelse.

– Utöver dessa positiva känslor kan dock även känslor och fysiska förändringar som vanligtvis är förknippade med stress och ångest uppstå. Och detta har att göra med det stimulerande hormonet adrenalin, som är särskilt närvarande i den första fasen av förälskelsen. Adrenalinet är delvis ansvarigt för rastlösheten, den stickande känslan och fjärilarna i magen som förälskade ofta känner när de träffas första gången. Pupillerna vidgas, andningen går snabbare, blodtrycket stiger och händerna känns svettiga - kroppen sätts på alerten.  

Varför är det viktigt att forska kring de här frågorna?

– Vi är sociala varelser och inte gjorda för att överleva på egen hand. Vi har ett medfött behov av att knyta an till andra och det är välkänt att människor som upplever positiva sociala relationer är både mentalt och fysiskt mer friska. Sociala relationer antas till och med spela en skyddande roll när det kommer till konsekvenserna av trauma. Människor som känner socialt stöd av andra har en mycket lägre risk att utveckla en psykisk störning jämfört med de som rapporterar lägre nivåer av socialt stöd. Det är därför viktigt att förstå de faktorer som ligger till grund för och bidrar till positiva sociala upplevelser och som främjar social samhörighet.

– Om vi känner till dessa faktorer kan vi utveckla interventioner för personer som har svårt att utveckla positiva sociala relationer. Detta kommer då indirekt också att ha en positiv effekt på deras mentala och fysiska välbefinnande.

En sista fråga – hur visar man bäst att man tycker om någon?

– Vad vi tolkar som ett positivt tecken på tillgivenhet beror på många faktorer. Det kan till exempel bero på vilken situation jag befinner mig i, vilket humör jag är på för närvarande, på min personlighet och på min historia.

– Det kan vara bra att välja ett sätt att uttrycka mina känslor som är i linje med vad jag känner mig bekväm med själv.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-14